956-oji daugiabučio namo savininkų bendrija

956-oji daugiabučio namo savininkų bendrija

Bendrijos informacinė lenta

Sveiki atvykę į 956-tosios Bendrijos svetainę.
Svetainė skirta Didlaukio g. 44 daugabučio namo savininkų bendrijai ir dalis informacijos yra viešai prieinama.
Norint matyti daugiau informacijos, o taip pat pasinaudoti Bendrijos forumu, butina užsiregistruoti ir prisijungti.

 

PRANEŠIMAS

2012 m. liepos 12d. 19 val. kviečiamas 956-osios DNSB narių ataskaitinis. Susirinkimas įvyks Verkių seniūnijos Bendruomenės centre Baltupio g. 37.

 Numatoma darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita už 2011 metus.

2. Revizorės pranešimas ir išvados.

3. Narių pasisakymai, atsakymai į klausimus, veiklos vertinimas ir su tuo susiję klausimai.

4. Bendrijos sąmatos ir įmokų svarstymas ir tvirtinimas.

5. Kiti klausimai ir einamieji reikalai

   Maloniai kviečiame dalyvauti.

                                                                                                                                                     Bendrijos valdyba

2011-06-14                                                                                        

 

    Pastaba:  Negalintis dalyvauti bendrijos narys gali raštu įgalioti kitą šeimos narį arba namo kaimyną atstovauti ir balsuoti susirinkime. Notarinis patvirtinimas nereikalingas. Įgaliojimas pateikiamas susirinkimui registruojantis .

 

Paieška